0
Zapytanie
0,00 zł
0
Koszyk
0,00 zł
Ładowanie...
Ładowanie...
Zaktualizowano zapytania i zamówienie!
Zaktualizowano zapytania i zamówienie! Zaktualizowano zapytania i zamówienie!
Produkt jest niedostępny.
Przepraszamy, nie dysponujemy większą ilością produktu.

Warunki przedłużonej gwarancji

§ 1

Informacje ogólne

1.1 Niniejszy dokument (dalej: Regulamin) określa zasady i warunki udzielania Przedłużonej Gwarancji przez Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, (Numer NIP: 6342709934, REGON: 241148635, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000510458, kapitał zakładowy 3.093.724,00 zł, dalej: Senetic), przedsiębiorcom (w rozumieniu art. 43 (1) kodeksu cywilnego, dalej: Klient) na towar zakupiony za pośrednictwem sklepu internetowego (www.senetic.pl) lub poprzez kontakt z działem handlowym drogą telefoniczną (+48 32 420 92 00) lub mailową ([email protected]) objęty programem Przedłużonej Gwarancji (dalej: Produkt). Regulamin nie wpływa na warunki gwarancyjne udzielane przez Producenta.

§ 2

Uprawnienia wynikające z Przedłużonej Gwarancji

2.1 Przedłużona Gwarancja nie wpływa na uprawnienia Klienta wynikające z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

2.2 Przedłużona Gwarancja jest udzielana odpłatnie na wybrany przez Klienta okres jednego, dwóch lub trzech lat, który rozpoczyna swój bieg z upływem okresu gwarancji producenta, dystrybutora albo Sprzedawcy.

2.3 W ramach Przedłużonej Gwarancji, Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany na nowy Produkt, w przypadku wystąpienia wady materiałowej lub wady produkcyjnej w sprzedanym Produkcie (z przyczyny tkwiącej w Produkcie).

2.4 Przedłużona Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych po sprzedaży, w szczególności:

 • a) uszkodzenia oprogramowania, danych zainstalowanych w Produkcie fabrycznie lub w późniejszym czasie;
 • b) uszkodzenia wynikające z niewłaściwego używania, wypadku (zalanie, upadek), modyfikacji Produktu, niezapewnienia mu odpowiedniego środowiska fizycznego (wilgoć) lub środowiska pracy albo niewłaściwej konserwacji przez Klienta;
 • c) uszkodzenia powstałe w wyniku używania Produktu z innymi produktami Klienta lub osoby trzeciej;
 • d) uszkodzenia powstałego na skutek zdarzeń losowych lub innych okoliczności (np. kradzież);
 • e) jakichkolwiek towarów innych niż Produkt, włącznie z towarami, które zostały nabyte przez Klienta w Sklepie Internetowym i dostarczone z Produktem lub z nim zintegrowane.

2.5 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia roszczenia gwarancyjnego Klienta, Sprzedawca jest zobowiązany, według własnego uznania, do:

 • a) naprawy reklamowanego Produktu,
 • b) wymiany reklamowanego Produktu na nowy Produkt wolny od wad lub na model o zbliżonych parametrach, po uprzedniej zgodzie Klienta,
 • c) zwrotu ceny zakupu za zwrot Produktu.

2.6 Przedłużona Gwarancja nie stanowi podstawy do roszczeń za szkody spowodowane przez reklamowany Produkt.

2.7 Warunki Przedłużonej Gwarancji są realizowane wyłącznie na Produkty zakupione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.8 Przedłużona Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Zakup Przedłużonej Gwarancji

3.1 Informacja, że Produkt jest objęty programem Przedłużonej Gwarancji widnieje bezpośrednio na karcie produktu w sklepie internetowym w zakładce „Gwarancje”.

3.2 Zakupu Przedłużonej Gwarancji Klient może dokonać za pomocą:

 • a) „pop-upu” wyświetlanego na produkcie objętym programem Przedłużonej Gwarancji
 • b) w zakładce „Gwarancje” na karcie produktu objętego programem Przedłużonej Gwarancji
 • c) bezpośrednio w koszyku
 • d) poprzez kontakt z działem handlowym

3.3 Klient ma prawo do nabycia Przedłużonej Gwarancji w okresie do 30 dni kalendarzowych od daty zakupu Produktu poprzez kontakt z działem handlowym.

§ 4

Zgłaszanie defektów

4.1 Klient jest zobowiązany do zgłoszenia Sprzedawcy usterek objętych Przedłużoną Gwarancją w terminie do 10 dni kalendarzowych od ich wykrycia.

4.2 Zgłoszenia awarii urządzenia dokonuje się poprzez formularz RMA dostępny po zalogowaniu na stronie internetowej www.senetic.pl

4.3 Klient, po zgłoszeniu awarii, jest zobowiązany do przekazania Sprzedawcy Produktu podlegającego naprawie lub wymianie na adres wskazany przez Sprzedawcę w terminie kolejnych 7 dni, chyba że Sprzedawca wskaże inny termin. Data ta widnieje na zgłoszeniu RMA otrzymanym przez Klienta.

§ 5

Postanowienia końcowe

5.1 Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.Dz. U. 2016 nr 0 poz. 380 z poźn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta oraz Regulamin Sklepu Internetowego.

5.2 Regulamin wchodzi w życie 01.07.2018 r. i obowiązuje w odniesieniu do Przedłużonych Gwarancji nabywanych od dnia jego wejścia w życie.

Wybrane dla Ciebie

Bądź zawsze na bieżąco!
Zapisz się do newslettera i nie przegap żadnej promocji!

Naciskając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na podany adres e-mail. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Senetic SA z siedzibą w ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, Polska. Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

Niepoprawny adres e-mail.
Ten adres Email jest już potwierdzony.
Ten adres Email jest jeszcze niepotwierdzony.
Dziękujemy!
Sprawdź swoją skrzynkę - otrzymasz od nas wiadomość z prośbą o potwierdzenie zapisu do newslettera.
Portal dla resellerów
Wszystko, czego szukasz.Dołącz do nas!
Senetic B2B
Senetic B2BPlatforma dla klientów biznesowychDołącz do nas!
Metody płatności
Metody wysyłki
Certyfikaty i wyróżnienia