Polska (Zmień)
Przygotowaliśmy dla Ciebie nasz sklep w Twoim języku i walucie.
Wybierz swoją lokalizację:
  0
  Zapytanie
  0,00 zł
  0
  Koszyk
  0,00 zł
  Ładowanie...
  Ładowanie...
  Zaktualizowano zapytania i zamówienie!
  Zaktualizowano zapytania i zamówienie!Zaktualizowano zapytania i zamówienie!
  Produkt jest niedostępny.
  Przepraszamy, nie dysponujemy większą ilością produktu.

  Relacje z akcjonariuszami

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  2020

  28.09.2020

  Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Senetic S.A

  Zarząd Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000510458, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.

  Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

  Niniejsze Wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.

  Marcin Białożyt – Prezes Zarządu

  2020

  17.09.2020

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  Ul Kościuszki 227, 40-600 Katowice

  Zarząd Spółki pod firmą Senetic Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000510458 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 17 września 2020 o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Kościuszki 227 w Katowicach.

  17.09.2020 NWZ SNPL – Ogłoszenie
  17.09.2020 NWZ SNPL – Projekty Uchwał

  2020

  09.07.2020

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  ul. Mariacka 37/2, Katowice

  Zarząd Spółki pod firmą Senetic Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000510458 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 9 lipca 2020 o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Roztoczyńskiego, ul. Mariacka 37/2, Katowice.

  09.07.2020 ZWZ SNPL – Ogłoszenie
  09.07.2020 ZWZ SNPL – Projekty Uchwał

  2019

  12.07.2019

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  ul. Mariacka 37/2, Katowice | 11:00

  Porządek obrad (niezrealizowane punkty nr 5-9 WZA z 28.06.2019)

  1. Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
  2. Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
   2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
   3. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
   4. Podział zysku za rok obrotowy 2018,
   5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
   6. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
  Ogólna liczba akcji i głosów w Senetic S.A. wynosi 3.093.724

  2019

  28.06.2019

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  ul. Mariacka 37/2, Katowice | 14:00

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
  6. Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
   2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
   3. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
   4. Podział zysku za rok obrotowy 2018,
   5. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
   6. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
  Ogólna liczba akcji i głosów w Senetic S.A. wynosi 3.093.724

  Dokumenty korporacyjne

  Kontakt

  Małgorzata Schatton
  Financial Director

  +48 32 420 93 22
  Malgorzata.Schatton@senetic.com

  Aktualne promocje:
  -31%
  -19%
  Bądź zawsze na bieżąco!
  Zapisz się do newslettera i nie przegap żadnej promocji!

  Naciskając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na podany adres e-mail. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Senetic SA...[więcej]

  Naciskając „Zapisz się” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na podany adres e-mail. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Senetic SA z siedzibą w ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, Polska. Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

  Niepoprawny adres e-mail.
  Ten adres Email jest już potwierdzony.
  Ten adres Email jest jeszcze niepotwierdzony.
  Dziękujemy!
  Sprawdź swoją skrzynkę - otrzymasz od nas wiadomość z prośbą o potwierdzenie zapisu do newslettera.
  Partnerstwa
  Certyfikaty i wyróżnienia