0

NIS2, CISO, cyberbezpieczeństwo – are you ready?

Cyberbezpieczeństwo z Senetic

W 2016 roku Unia Europejska wprowadziła dyrektywę o bezpieczeństwie systemów sieciowych i informacyjnych (EU) 2022/2555, znana również jako dyrektywa NIS. NIS2 jest jej drugą wersją i skupia się na dalszym rozwijaniu podejścia zainicjowanego przez Komisję w pierwszej wersji. W skrócie NIS2 wprowadza trzy kluczowe zmiany w porównaniu do swojego poprzednika: poszerzenie zakresu działania, zwiększenie wymogów dotyczących dbałości o bezpieczeństwo oraz dostosowanie obowiązków raportowania incydentów przez podmioty.

Czytaj dalej
0

Zaopiekuj się swoimi danymi i wybierz odpowiednie rozwiązanie do backupu!

rozwiązanie do backupu

Przez ostatnie lata świat stanął na głowie i wiele się zmieniło, jednak jedno zdecydowanie nie – potrzeba dobrego backupu danych. Większość wciąż nie spełnia najważniejszych oczekiwań. Administratorzy IT poświęcają wciąż zbyt dużo czasu na tworzenie kopii zapasowych, kosztem zasobów i energii na aktywne zajmowanie się prawdziwymi wyzwaniami biznesowymi, hamującymi rozwój firmy. Czy to nie rodzi autentycznej frustracji?

Czytaj dalej